Formulář pro oznámení přechodu nájmu bytu (zániku společného nájmu bytu)