Doklad o příjmu (potvrzení zaměstnavatele) – Příloha č. 5 Zásad pronajímání bytů