Čestné prohlášení k žádosti o pronájem bytu v bytovém seniorském domě – Příloha č. 7 Zásad pronajímání bytů