ZVYŠENÍ MĚSÍČNÍCH ZÁLOH NA SLUŽBY V OBECNÍCH BYTECH


Významný nárůst cen ze strany dodavatelů tepelné energie, vody a elektřiny se od února 2022 promítne rovněž do záloh na služby nájemcům bytů ve správě městského obvodu.

S účinností od 1. února 2022 dojde ke zvýšení měsíčních záloh na služby spojené s užíváním bytů u tepla i teplé a studené vody. Důvodem je významný nárůst cen komodit, které se u dodávek tepla a teplé užitkové vody zvyšují o 22,5%, u studené vody pak dochází k nárůstu cen o 3,5 %. Měsíční záloha nebude zvyšována za osvětlení společných prostor domu, výtah a STA (odebraná elektřina), neboť cena za kWh je smluvně fixována dodavatelem do konce roku 2022.

Pronajímatelem bude při stanovení nové výše měsíčních záloh postupováno podle zákona č. 67/2013 Sb., o službách, dle kterého má pronajímatel bytu jako poskytovatel služeb právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu v míře odpovídající změně ceny služby. Výše nově upravovaných měsíčních záloh na služby bude pronajímatelem stanovena u jednotlivých nájemců podle nákladu na skutečně spotřebované služby v roce 2020 navýšena o výši procent odpovídající změně ceny služby.

Výpočtové listy s nově vyměřenými měsíčními zálohami za teplo, teplou a studenou vodu (vodné a stočné), budou odborem bytového a ostatního hospodářství hromadně distribuovány do konce měsíce ledna 2022 do poštovních schránek jednotlivých nájemců obecních bytů a budou platné od 1. února 2022. Nájemci obecních bytů tedy nemusí o zvýšení měsíčních záloh individuálně žádat, nový měsíční předpis nájemného jim bude s účinností od 1. února 2022 naveden na SIPO za měsíc únor 2022. Případné námitky ke stanovení výše záloh budou pronajímatelem řešeny až po provedení vyúčtování služeb za rok 2021, které proběhne v zákonné lhůtě, tj. nejpozději do 30. dubna 2022.

“S ohledem na skutečnost, že tato hromadná úprava měsíčních záloh na služby spojené s užíváním více než 5 tisíc obecních bytů si vyžádá zpracování obrovského množství dat a následnou rychlou distribuci upravených výpočtových listů, prosím, aby nám nájemci své případné dotazy a požadavky v této konkrétní věci adresovali prostřednictvím webové aplikace ePřepážka, kterou pro své nájemce městský obvod Ostrava-Jih zřídil pro usnadnění komunikace s úřadem. Pokud ještě nejste v aplikaci ePřepážka registrováni, doporučujeme Vám registraci jednoduše provést na webu nemovitosti.ovajih.cz,” apeluje místostarostka Markéta Langrová.