ZVYŠENÍ MĚSÍČNÍCH ZÁLOH NA SLUŽBY V OBECNÍCH BYTECH


Významný nárůst cen ze strany dodavatelů tepelné energie a vody se od ledna 2023 promítne rovněž do záloh na služby nájemcům bytů ve správě městského obvodu.

S účinností od 1. ledna 2023 dojde ke zvýšení měsíčních záloh na služby spojené s užíváním bytů u tepla i teplé a studené vody.  Společnost Veolia, a.s. oznámila navýšení ceny za dodávku tepla a  teplé užitkové vody  od 1. 1. 2023 o 47,55% a společnost Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. o 9,7 %.  Pronajímatel v této souvislosti provede adekvátní navýšení měsíčních záloh jednotlivým nájemcům.

Pronajímatelem bude při stanovení nové výše měsíčních záloh postupováno podle zákona č. 67/2013 Sb., o službách, dle kterého má pronajímatel bytu jako poskytovatel služeb právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu v míře odpovídající změně ceny služby. Výše nově upravovaných měsíčních záloh na služby bude pronajímatelem stanovena u jednotlivých nájemců individuálně, a to podle nákladu na skutečně spotřebované služby v roce 2021 navýšena o výši procent odpovídající změně ceny služby.

Výpočtové listy s nově vyměřenými měsíčními zálohami za teplo, teplou a studenou vodu (vodné a stočné), budou odborem bytového a ostatního hospodářství hromadně distribuovány v průběhu měsíce prosince 2022 a ještě začátkem měsíce ledna 2023 do poštovních schránek jednotlivých nájemců obecních bytů a budou platné od 1. ledna 2023. Nájemci obecních bytů tedy nemusí o zvýšení měsíčních záloh individuálně žádat, nový měsíční předpis nájemného jim bude s účinností od 1. ledna 2023 naveden na SIPO za měsíc leden 2023. Je nezbytné provést kontrolu nastavení výše inkasního limitu pro službu SIPO u banky, případně zajistit jeho navýšení tak, aby budoucí platby probíhaly bez komplikací.  Případné námitky ke stanovení výše záloh budou pronajímatelem řešeny až po provedení vyúčtování služeb za rok 2022, které proběhne v zákonné lhůtě, tj. nejpozději do 30. dubna 2023.

S ohledem na skutečnost, že tato hromadná úprava měsíčních záloh na služby spojené s užíváním více než 5 tisíc obecních bytů si vyžádá zpracování obrovského množství dat a následnou rychlou distribuci upravených výpočtových listů, prosím, aby nám nájemci své případné dotazy a požadavky v této konkrétní věci adresovali prostřednictvím webové aplikace ePřepážka, kterou pro své nájemce městský obvod Ostrava-Jih zřídil pro usnadnění komunikace s úřadem. Pokud ještě nejste v aplikaci ePřepážka registrováni, doporučujeme Vám registraci jednoduše provést na webu nemovitosti.ovajih.cz,” apeluje místostarostka Markéta Langrová.