Vyúčtování služeb v obecních bytech za rok 2019


Nájemníci obecních bytů ve vlastnictví stutárního města Ostravy, svěřených do správy městskému obvodu Ostrava-Jih obdrží „Protokol o vyúčtování služeb za rok 2019“ v případě přeplatku do poštovní schránky. V případě nedoplatku bude tento protokol o vyúčtování služeb zaslán prostřednictvím České pošty, s.p. formou doporučené zásilky.

Zaměstnanci úřadu přes omezení vyvolaná koronavirovou pandemií usilovně pracují na tom, aby nájemcům více než 5200 bytů bylo vyúčtování doručeno v řádném termínu do 30.04.2020. Finanční vyrovnání mezi pronajímatelem a nájemcem bude provedeno v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě do 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování.