V Ostravě-Jihu probíhá instalace požárních hlásičů do obecních bytů


V listopadu byla v našem městském obvodu ve spolupráci se Statutárním městem Ostrava zahájena instalace požárních hlásičů do téměř pěti tisíc obecních bytů. Přístroje jsou bezúdržbové s životností deset let a nájemníci je získají bezplatně, jejich pořízení platí město Ostrava, instalaci pak městský obvod. Ostrava-Jih již v minulém roce pořídila do všech obecních bytů s plynovými kotly nebo ohřívači také detektory plynu.

Cílem je zvýšení požární bezpečnosti uživatelů bytových jednotek. Ti jsou o termínu instalace informováni v dostatečném předstihu vyvěšením oznámení v předmětném domě. Začali jsme v části Dubina a Bělský Les, pokračovat se bude v Hrabůvce, Zábřehu a Výškovicích. Jsem přesvědčena, že hlásiče pomohou minimalizovat ohrožení obyvatel i výjezdy záchranného systému. V posledních dnech například usnul při vaření nájemník na ul.  Dr. Šavrdy a kouř ze spálených potravin vyvolal zdání požáru, ke kterému okamžitě vyjela zásahová vozidla. Hlásič požáru by nájemníka na tuto situaci upozornil ihned v začátku,“ uvedla   místostarostka pro bytovou oblast Markéta Langrová.

Orientační harmonogram instalací bude k dispozici na webových stránkách nemovitosti.ovajih.cz.

Městský obvod Ostrava-Jih již na jaře 2017 instaloval detektory upozorňujících na únik plynu do všech 234 obecních bytů, ve kterých jsou plynové kotle nebo plynové ohřívače vody.

Reagovali jsme tak na rostoucí počet otrav oxidem uhelnatým s cílem zvýšit bezpečí našich nájemníků“, doplnila  místostarostka pro bytovou oblast Markéta Langrová s tím, že celkové náklady činily necelých půl milionů korun.  Vybrané detektory jsou odolné proti vlhkosti a rovněž jejich životnost garantována na dobu 10 let. Na rozdíl od hlásičů požárů u nich bude  každoročně prováděna revize zařízení.