Úprava cen nájemného v obecních domech


Vážení nájemníci,

dovoluji si vás jménem vedení městského obvodu Ostrava-Jih informovat o úpravě cen nájemného v obecních domech svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih.

Možná vás překvapí, že na běžné opravy a řádnou údržbu bytového fondu, který v současnosti čítá 5237 bytů v 312 bytových domech, vynakládáme zhruba 85 milionů korun ročně. A to není skutečně málo. Dlouhodobě nám jde o zvyšování komfortu, kvality i bezpečnosti. V problémových obecních domech jsme umístili kamerový systém se záznamem. V součinnosti odborů bytového a sociální péče a zástupců policie provádíme kontroly, na jejichž základě ukončujeme nájem obyvatelům, kteří nedodržováním domovního řádu narušují klidné bydlení ostatním. Neméně důležité jsou průběžné rozsáhlé a finančně náročné opravy bytového fondu. K zajištění transparentnosti a optimalizace cen prováděných prací je využíván tzv. dynamický nákupní systém. Máte-li zájem zjistit, jak celý systém funguje, podívejte se na webové stránky zakazky.ovajih.cz.

Vzhledem ke skutečnosti, že právě údržba bytového fondu si každoročně žádá stále více peněz, městský obvod Ostrava-Jih rozhodl zvýšit nájemné v obecních bytech. Naposledy tak učinil v roce 2011. Ráda bych vás však ujistila, že současná míra navýšení je ve srovnání s ostatními obvody statutárního města Ostravy stále nejnižší.

S účinností od 1. července 2019 tak dojde v souladu s platnou nájemní smlouvou k úpravě dosavadního nájemného za pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih. Výpočtový list s aktuální výší nájemného dostali nájemníci v příloze informačního dopisu, který byl v průběhu června všem zaslán.

Závěrem vás chci ubezpečit, že budeme i nadále dělat vše proto, aby se bezpečí a kvalita bydlení v našem obvodu nadále zvyšovala a náš obvod byl příjemným místem k životu. Současně se snažíme zjednodušit komunikaci s úřadem. Na webových stránkách nemovitosti.ovajih.cz proto brzy najdete, kromě aktuální nabídky nemovitostí, také elektronickou přepážku, jejímž prostřednictvím nám budete moci snadno a rychle předávat vaše požadavky týkající se bydlení.

S pozdravem a přáním příjemného léta

Markéta Langrová
místostarostka