REKONSTRUKCE FASÁDY A STŘECHY I NOVÁ POBOČKA KNIHOVNY V ZÁLOMU 1


Městský obvod spravuje 101 objektů s nebytovými prostory, které slouží k podnikání. Jedním z nich je i objekt na ulici V Zálomu, kde do roku 2012 sídlila základní škola.
V současnosti je plně obsazen nájemci s pestrou nabídkou volnočasových aktivit.
Aktuálně zde probíhá investiční akce za 22,7 milionu korun, jejíž součástí je zateplení fasády a střechy celého komplexu.

Zároveň přibudou nové vstupy do atria, a to z prostoru střediska volného času a knihovny. Počítá se i s výměnou brány u vstupu do atria, které navíc stejně jako některá nároží bude osvětleno. Větší bezpečnost daného místa zajistí i osazení dostatečného počtu kamer.

„Jsem ráda, že díky této investiční akci zajistíme našim klientům ještě lepší zázemí pro jejich aktivity. Ostatně jde o jeden z prioritních cílů neustále zlepšovat podmínky nájemcům v našich bytových i nebytových prostorech,“ uvedla místostarostka Markéta Langrová s tím, že veškeré stavební práce a úpravy by měly být ukončeny letos v říjnu.

Co je již hotovo, je nový interiér a kompletně zrekonstruované prostory, které přispěje k zábavě a vzdělanosti obyvatel. Od 2. června je V Zálomu 1 v provozu pátá pobočka Knihovny města Ostrava. Zajišťovat bude standardní služby pro všechny věkové kategorie, a to včetně půjčování knih všech žánrů. V plánu je i pořádání kulturních, vzdělávacích a volnočasových akcí. „Ve spolupráci s iniciativou Semínkovna
si budou moci zájemci vybrat také semínka rostlin, která nemají a zároveň mohou přinést
vlastní,“ prozradila Petra Šimonová, vedoucí poboček Knihovny města Ostravy v Ostravě-Jihu, čím budou V Zálomu unikátní.

„Stavební práce zahrnovaly zbourání většiny zdí, dále došlo k výmalbě, úpravě kanalizace,
plynu, elektroinstalace, byly položeny nové podlahy a vyměněny dveře,“ upřesnila místostarostka pro bytovou a nebytovou oblast Markéta Langrová.

Stavební práce vyšly přibližně na 3,3 miliony korun. Za interiérové vybavení knihovna zaplatila zhruba 1,2 milionu korun.