Radnice připravila další pomoc nájemcům obecních nebytových prostor


V současném všestranně nelehkém období radnice bedlivě sleduje vývoj situace a měnící se vládní opatření související s nouzovým stavem, vyhlášeným na území našeho státu z důvodu zhoršení epidemické situace.

Jsme si vědomi, že v této souvislosti znovu došlo k rozsáhlému omezování podnikatelských aktivit našich nájemců, přijali jsme proto další opatření, abychom jim alespoň částečně pomohli toto nelehké období překlenout,“ řekla místostarostka Markéta Langrová.

Druhá vlna pandemie, a s ní související nová restriktivní vládní opatření, která znovu zasáhla do podnikatelských aktivit nájemců, je i pro obvod obrovskou komplikací, protože i jej pandemie velmi citelně zasáhla z hlediska propadu příjmů.

Rada městského obvodu Ostrava-Jih dne 26. 10. 2020 na svém mimořádném jednání pod usnesením č. 3504/RMObM-JIH/1822/28 rozhodla:                   

  • prodloužit o 3 měsíce termín splatnosti u nájemného a pachtovného včetně záloh na služby spojené s užíváním prostor splatného v měsíci říjnu 2020, listopadu 2020 a prosinci 2020 za užívání prostor v objektech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih, a to podnikajícím fyzickým či právnickým osobám s výjimkou subjektů, kterým nebyl v rámci přijatých krizových opatření na základě usnesení Vlády České republiky číslo 996 ze dne 8. 10. 2020, číslo 1021 ze dne 12. 10. 2020 a číslo 1079 ze dne 21. 10. 2020 omezen nebo zakázán provoz v provozovnách
  • u objektů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih prodloužit do 31. 3. 2021 termín splatnosti nedoplatků vyúčtování služeb spojených s užíváním prostor sloužících k podnikání za rok 2019, a to všem subjektům s výjimkou těch, kterým nebyl v rámci přijatých krizových opatření na základě usnesení Vlády České republiky číslo 996 ze dne 8. 10. 2020, číslo 1021 ze dne 12. 10. 2020 a číslo 1079 ze dne 21. 10. 2020 omezen nebo zakázán provoz v provozovnách.

Podnikatelé, kteří splňují již nyní daná kritéria, mohou samozřejmě využít i navazující vládní pomoc pro podnikatele.

Ucelený přehled podpor a úlev pro podnikatele a zaměstnance získáte na webových stránkách www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace, podrobnosti k daňovým úlevám naleznete na webových stránkách ministerstva financí www.mfcr.cz/cs/aktualne, pokračuje i záchranný program Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem Covid – Nájemné II, který je zacílen na podporu podnikatelů provozujících maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytování služeb zákazníkům, jehož prostřednictvím můžete získat podporu 50 % z celkového nájemného za období červenec 2020 až září 2020 a podpora už není podmíněna slevou ze strany pronajímatele. Podrobnosti k tomuto programu naleznete na adrese www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy.

Pokračuje i program Covid – Kultura II pro pomoc subjektům, které vykonávají podnikatelskou činnost v oblasti kultury a Covid – Sport II, pro podnikatelské subjekty v oblasti sportu.

„Vývoj situace nepřetržitě sledujeme a pokud se epidemická situace nezmění nebo zhorší, budeme řešit možnosti další podpory dotčených podnikatelských subjektů,“ doplnila místostarostka Langrová.