Radnice hledá technický dozor nad stavbami


Více než 10 milionů korun v letech 2018-2022 hodlá náš městský obvod vynaložit na technický dozor investora. Ten mohou na všech stavbách realizovaných městským obvodem Ostrava-Jih v uvedených letech vykonávat pouze dodavatelé registrovaní v dynamickém nákupním systému (DNS).

„Přestože registrace je možná již více jak půl roku, počet zapojených subjektů je stále kapacitně nedostačující v poměru k počtu stavebních zakázek, které městský obvod realizuje nebo hodlá v nebližších týdnech a měsících realizovat. V současné situaci tak má šanci získat zakázku prakticky každý, kdo se zaregistruje a doloží potřebnou autorizaci pro výkon technického dozoru,“ konstatuje vedoucí oddělení veřejných zakázek Kateřina Gemrotová.

Dodavatelé, jež mají zájem ucházet se o veřejné zakázky na výkon technického dozoru investora, se musí registrovat do informačního systému zadavatele na adrese zakazky.ovajih.cz a následně se přihlásit k účasti v tomto nákupním systému. Podrobnější informace poskytne oddělení veřejných zakázek úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Kontakt: zakazky@ovajih.cz