Prodej bytu 1 + 1 na ul. Klegova 21/1440 v Hrabůvce


Městský obvod Ostrava-Jih vyhlašuje výběrové řízení na prodej bytu 1 + 1 na adrese Klegova 21/1440 v Hrabůvce. Prohlídky bytu se budou konat ve středu 9. 10. 2019 od 15.15 do 15.45 hodin a ve čtvrtek 10.10 2019 od 10.45 do 11.15 hodin. Informace k výběrovému řízení je možno získat na odboru majetkovém Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih u paní Jaroslavy Krčmářové, tel.: 599 430 182, e-mail: jaroslava.krcmarova@ovajih.cz, nebo na https://ovajih.ostrava.cz/cs/radnice/urad/odbor-majetkovy/odkazy