Problémovým uživatelům obecních bytů ukončujeme nájem


V pondělí 16. dubna radnice opět kontrolovala domy s obecními byty. Tentokrát na Čujkovově 31 a Pavlovově 71. Podnětem byly opakované stížnosti nájemníků na  zhoršující se podmínky bydlení. Od prvních kontrol v listopadu 2017 zkontrolovali úředníci městského obvodu Ostrava-Jih spolu s policisty pět obecních domů se čtyřmi sty osmi byty. Na základě zjištěných skutečností  musí dvacet nájemníků byty opustit. Dvanáct z nich tak již učinilo.

Zda užívají nájemci bytových domů Čujkovova 31 a Pavlovova 71 celkem 141 obecních bytů a společné prostory řádným způsobem a v souladu s platnou nájemní smlouvou a domovním řádem, kontrolovali v pondělí od 16 hodin zaměstnanci odboru bytového hospodářství a odboru sociální péče Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih ve spolupráci s Městskou policií Ostrava a Policií České republiky.

„Na základě podnětů našich nájemců v obecních bytech  jsme v pondělí kontrolovali další dva domy.  Lidé si stěžovali na zhoršené podmínky bydlení z hlediska rušení nočního klidu, závadné chování osob, znečišťování a poškozování společných prostor domu a jeho okolí, “ jmenuje radní Markéta Langrová hlavní důvody kontroly. „Jak jsem již dříve řekla, není v zájmu radnice coby řádného hospodáře, aby lidé, kteří ničí obecní majetek a dělají ze života peklo slušným občanům, nadále žili v obecních domech,“ dodává Langrová s ujištěním, že radnice dělá vše proto, aby slušní obyvatelé domů mohli žít spokojeně a beze strachu.

Kontroly se týkaly dodržování povinností nájemců, ověřování počtu nahlášených osob žijících v bytě, technického stavu bytů včetně závad a poškození obecního majetku. Výsledky budou známy po vyhodnocení zjištěných skutečností.

Účinnost kontrol dokládají přijatá opatření: „Při předchozích provedených kontrolách v domech na ulici Čujkovova a V. Košaře  jsme zkontrolovali celkem 408 bytů.  Celkem 20 bytů musí dosavadní obyvatelé na základě výzvy vyklidit, 12 z nich tak již učinilo. 36 nájemců obdrželo písemné upozornění k odstranění závadného chování a k dodržování platného a účinného domovního řádu. Věřím, že si upozornění vezmou k srdci a nebudeme muset přistoupit i v jejich případě k ukončení nájemního vztahu,“ konstatuje Langrová s tím, že o bydlení v obecních bytech je čím dál větší zájem.

Ochranu slušných nájemníků považuje vedení městského obvodu za jednu z priorit a kontroly v problémových domech budou pokračovat. Domy již zkontrolované budou i do budoucna pečlivě sledovány a bude prověřováno, zda byla přijatá opatření dostatečně účinná.