Předběžný harmonogram montáží požárních hlásičů do obecních bytů


Městský obvod Ostrava-Jih bude v lednu  2019 pokračovat v instalacích požárních hlásičů do obecních bytů.

Přiložený lednový harmonogram je pouze orientační,  přesné termíny a počty hotových bytů dopředu nelze specifikovat, závisí na zpřístupnění bytů nájemníky. Další lokality a termíny budou zveřejněny ihned po jejich dodání firmou.

Přesnější informace týkající se podrobnějšího časového plánu na daný týden v případě potřeby sdělí p. Orság, technik realizační firmy SAFE HOME europe s.r.o.
Pro bližší potřebné informace jej prosím kontaktujte na tel. 777 439 309.

Předběžný harmonogram montáží požárních hlásičů na leden 2019, další
Montáže začnou probíhat v 2. týdnu ledna 2019.

 

OBDOBÍ – LEDEN 2019
LOKALITA
2. týden leden 2019   07.01. – 11.01.2019 BĚLSKÝ LES – dodělávky ul. Šavrdy, ul. B. Václavka
3. týden leden 2019   14.01. – 18.01.2019 BĚLSKÝ LES – ul. V. Vlasákové, přesun do oblasti HRABŮVKA
4. týden leden 2019   21.01. – 25.01.2019 HRABŮVKA
5. týden leden 2019   28.01. – 31.01.2019 HRABŮVKA

 

Instalace hlásičů požárů již v listopadu a v prosinci 2018 proběhly v domech uvedených níže v přehledu. V případě, že nebyl byt zpřástupněn, bude řešen náhradní termín instalace.