Pozor na klamavé nabídky získání pronájmu obecního bytu za úplatu!!!


Důležité sdělení pro zájemce o pronájem obecního bytu u městského obvodu Ostrava-Jih.
Městský obvod Ostrava-Jih důrazně upozorňuje všechny zájemce o pronájem obecního bytu ve správě městského obvodu, aby žádným způsobem nereflektovali na klamavé nabídky jakýchkoliv fyzických či právnických osob nabízejících jim zprostředkování získání obecního bytu do pronájmu za úplatu. Městský obvod Ostrava-Jih se tímto od jednání těchto osob zcela distancuje.
Městský obvod Ostrava-Jih deklaruje, že při pronajímání bytů vždy postupuje podle platných a účinných „Zásad a podmínek pro pronájem bytů“, přičemž jednotlivé byty jsou fyzickým osobám (zájemcům o pronájem obecního bytu) pronajímány v orgánech městského obvodu, tedy vždy po projednání radou městského obvodu a na základě doporučení komise bytové, jako poradního orgánu, a to za účasti více nezúčastněných osob. Uvedený postup a nastavené kontrolní mechanismy zcela vylučují jakoukoliv intervenci třetích osob a pronájem bytů je tak realizován plně v souladu příslušnými zákonnými ustanoveními.
Zájemci o pronájem obecního bytu v lokalitách Ostravy-Hrabůvky, Zábřehu, Výškovic, Dubiny a Bělského Lesa nechť přímo kontaktují oddělení bytové odboru bytového a ostatního hospodářství ÚMOb Ostrava-Jih (tel. 599430243, 599430415, 599430375) nebo si potřebné informace vyhledají na webu nemovitosti.ovajih.cz.