Oznámení o uzavření objektu PO 41 podzemní podlaží


Na přelomu I. a II. čtvrtletí letošního roku připravuje městský obvod Ostrava-Jih rekonstrukci parkovacích ploch a vybudování bezbariérového přístupu pro dětské hřiště na střeše sávajících garáží PO 41 na ul. Bedřicha Václavka.

Součástí projektu je vybudování 16 šikmých a 13 podélných parkovacích stání + 2 místa vyhrazena pro osoby ZTP a ZTPP a prodloužení stávající nájezdové rampy do podzemní části objektu garáží.

Zahájení realizace je plánováno v termínu od 20.2.2017, což si vyžádá uzavření přilehlé jednosměrné komunikace kolem objektu stávajících garáží. V termínu od 20.3.2017 bude uzavřeno spodní patro objektu garáží, a to na dobu celkové realizace.