Ostrava nabízí investorům pozemek v centru Jihu


Záměr prodeje vyhlásilo zastupitelstvo statutárního města Ostravy na nevyužívané území o velikosti zhruba 10 000 metrů čtverečních na ulici Plzeňská v Ostravě-Jihu. Jedná o významné veřejné prostranství, na které jsou navázány důležité městské funkce. Dle MAPPA by se výstavba v řešeném území spolu s Úřadem městského obvodu Ostrava-Jih měla stát celoměstským ohniskem na městské třídě Horní s vyhledávaným veřejným prostorem navazující na Náměstí Ostrava-Jih u obchodního centra Železňák.

 „Cílem záměru je najít smysluplné využití pro poměrně velké, nicméně nevyužívané území v centru obvodu. Tomu v současnosti  dominuje poškozený Památník budování socialismu/Komunisté  z roku 1977. Konkrétní stavební záměr proto musí mimo jiné řešit, zda památník v lokalitě zůstane, například se zmenšeným stávajícím soklem, nebo bude umístěn jinde.  Každopádně okolní území se postupně rozvíjí, v lokalitě vzniklo Sanatorium Jih, soukromý bytový dům, sportovní zázemí pro fotbalovou akademii a bylo by škoda tento prostor nechat ležet ladem,“ vysvětluje záměr starosta Ostravy-Jihu Martin Bednář.

Vzhledem k umístění u frekventované cesty není pozemek vhodný pro volnočasové vyžití v podobě parku nebo hřiště.  S výstavbou v tomto místě dlouhodobě počítá územní plán. Prodej pozemku, jehož podmínkou je výstavba objektu nebo souborů objektů občanské vybavenosti, byl řešen s Městským ateliérem  prostorového plánování a architektury (MAPPA). Nabízená minimální cena za metr čtvereční je 1500 korun plus DPH. Plochu bude město nabízet tak dlouho, než najde investora, který předloží zajímavý, lokálně vhodný, architektonický návrh.

Primátor Tomáš Macura zdůraznil: „Snažíme se nerozšiřovat město za jeho hranice a nezabírat zemědělskou půdu, naopak, naše aktivity směřujeme k tomu, abychom ve městě zastavěli proluky, brownfieldy a prostranství, která nemají jiné využití.  Takovým případem je pozemek v obvodu Ostrava-Jih. Velký důraz klademe také na architekturu, tak, aby nová budova na tomto pozemku vhodně doplnila městskou třídu“.

Podrobnosti k nabídce prodeje zájemci najdou na úřední desce Magistrátu města Ostravy pod číslem 643/2021.

V rámci podpory dalšího rozvoje obvodu plánuje Ostrava-Jih postupně vyhlásit další dva záměry na prodej městských pozemků. Půjde o plochu určenou pro bytovou výstavbu na ulici Středoškolské a dále o plochu vedle aquaparku v Zábřehu na ul. Svazácká pro investora v oblasti sportu a volného času.