Ostrava-Jih od července upravuje nájemné v části obecních bytů


Městský obvod Ostrava-Jih, který spravuje největší bytový fond v rámci města Ostravy, rozhodl z důvodu narůstajících výdajů na údržbu o navýšení cen nájemného obecních bytech. Úprava se nedotkne nájemníků, kteří již platí 100 a více korun za metr čtvereční za měsíc. Radnice ceny o inflaci nezvyšovala každoročně, od roku 2011 tak učiní teprve po čtvrté. Průměrné nájemné v obecních bytech na Jihu činí 65 korun za metr čtvereční za měsíc, přičemž průměrná cena v Ostravě se pohybuje kolem 150 korun.

Podobné úpravy v současné složité situaci nikoho netěší, ale abychom zajistili kvalitní bydlení, potřebujeme zvýšit příjem za nájemné. Musíme reagovat na nárůst cen a inflaci. Výdaje za opravy a služby činili v roce 2021 u správy bytového fondu, který v současnosti čítá 5187 bytů v 312 bytových domech, zhruba 99 milionů korun. Další finanční prostředky jdou na investiční akce, na které šlo za loňský rok 90 milionů korun. Z důvodu zvyšování komfortu a kvality bydlení provádíme kompletní rekonstrukce bytových domů, společných prostor i jednotlivých bytů,“ uvedla místostarostka pro bytovou oblast Markéta Langrová s tím, že finance získané z navýšení nájemného budou účelně mířit zpět do bytového fondu. K zajištění transparentnosti a optimalizace cen prováděných prací využívá odbor bytového a ostatního hospodářství tzv. dynamický nákupní systém.

K úpravě dosavadního nájemného za pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih dojde s účinností od 1. července 2022 v souladu s platnou nájemní smlouvou. Těch má obvod, s ohledem na letitý vývoj legislativy i rozhodnutí samosprávy, na tři desítky typů. Ceny nájemného se ve většině případů zvedly o 3,8%. Pouze u necelých tří stovek bytu došlo na základě smluvních podmínek k navýšení o 13,8%. Jednalo se o byty s dosavadním nájemným 37 a 41 Kč/m2/měsíc. 

Ceny nájemného se touto formou snažíme dorovnávat tak, aby se historicky nízké nájmy nezvedaly výrazně najednou, ale postupně, na současnou úroveň ostatních bytů. Naopak u vysokých nájmů jsme ceny zastropovali a tam, kde činí nájemné již nyní 100 a více korun za metr čtvereční za měsíc, se nájemné zvyšovat nebude. Našim cílem je zachovat kvalitní bydlení za dostupnou cenu, která se mimochodem pohybuje výrazně pod průměrem cen nájemného v Ostravě,“ vysvětlila místostarostka Langrová.

Všechny informace k aktuálním nabídkám bytů i nebytových prostor naleznou zájemci přehledně na tomto webu nemovitosti.ovajih.cz.