Obecní dům na ulici Jana Škody má opravenou nájezdovou rampu


V rámci obecního bytového fondu, který představuje celkem 312 domů s více než 5200 byty, jsou průběžně prováděny opravy, zateplení, výměny bytových jader, oken, střech a další kroky za desítky miliony korun ročně. Jejich smyslem je zajištění spokojeného, moderního bydlení. Obvod nezapomíná ani na dostupnost pro imobilní a hůře pohyblivé obyvatele. Nejnovějším dokončeným projektem z této oblasti je celková oprava nájezdové rampy k domovnímu vstupu na ulici Jana Škody. Ta byla zahájena v polovině srpna a skončila s posledním říjnovým dnem.

„Při kontrole jsme zjistili, že je povrch rampy poškozený. Z důvodu zajištění pohodlného a bezpečného přístupu do domu,  nezbytného především pro lidi s pohybovými obtížemi, jsme proto nechali provést její komplexní rekonstrukci“ vysvětluje místostarostka Markéta Langrová a doplnila: „Práce  se týkaly nejen výměny povrchu nájezdové rampy, včetně hydroizolace, ale také opravy zábradlí,  opěrné zdi rampy a venkovního schodiště do domu. Pamatovali jsme rovněž na úpravu okolí formou doplnění kačírku u nájezdové rampy.“ Za provedené práce zaplatila radnice celkem 640 tisíc korun.