Obecní domy nejsou skladiště ani smetiště


Městský obvod Ostrava-Jih má ve správě největší bytový fond v rámci Ostravy – 5237 bytů v celkem 312 domech. Na běžné opravy a řádnou údržbu bytového fondu vynakládá zhruba 85 milionů korun ročně a další desítky milionů investuje do rekonstrukcí bytových domů, společných prostor i jednotlivých bytů. Pro zajištění spokojeného bydlení provádí od roku 2017 kontroly problémových domů, na jejichž základě ukončuje obvod nájem lidem, kteří nehodlají respektovat domovní řád. Ve 30 domech umístil kamerový systém se záznamem. Kamery se opakovaně osvědčily a přispěly k řešení problémů v domech.

Snahu radnice bohužel mnohdy hatí sami nájemníci, kteří nerespektují domovní řád a základní pravidla slušného soužití. “V současnosti řešíme problémy v sedmi domech, ve kterých si lidé dělají ze společných prostor skladiště a smetiště. Na chodbách, schodištích a sklepech najdete cokoli od nákupních vozíků s odpadem  po kusy nábytku,“ popisuje situaci místostarostka Markéta Langrová  s tím, že obdobné konání ohrožuje bezpečnost obyvatel domu z hlediska únikových cest, dochází k poškození obecního majetku  a v neposlední řadě tyto jevy znemožňují spokojené bydlení. Odbor bytového hospodářství nejprve nájemníky domu vyzval ke sjednání nápravy – odklizení věcí v 15 denní lhůtě.  Vzhledem k nečinnosti nájemníků po uplynutí stanovené lhůty zajistila úklid radnice, přičemž náklady budou rovným dílem rozúčtovány mezi nájemníky příslušného domu.

“Cílem je, aby si obyvatelé domu uvědomili dopady a převzali zodpovědnost za to, co se v jejich domě děje a situaci řešili.  Na základě podnětů jsme připraveni s konkrétními osobami jednat, v rámci kontrol přichází v úvahu i ukončení nájmu lidem, kteří v obecních domech ztrpčují bydlení ostatním nájemníkům,“ uzavřela Markéta Langrová.