Obecní byty na Jihu již střeží požární hlásiče


V loňském listopadu zahájená instalace požárních hlásičů do bezmála pěti tisíc obecních bytů v  městském obvodu Ostrava-Jih je hotova. Bezúdržbové přístroje s životností deset let  získali nájemníci bezplatně. Jejich pořízení platilo město Ostrava, instalaci městský obvod. Jejich zvuk již několikrát zabránil neštěstí.

Od hlásičů si radnice slibuje minimalizaci ohrožení obyvatel. „Smyslem akce je zvýšení požární bezpečnosti uživatelů bytových jednotek, což se opakovaně osvědčilo. Díky aktivitě hlásičů již zasahovali záchranné složky v bytech na ulicích Dr. Šavrdy, Mňukova, Stadická uvedla  místostarostka pro bytovou oblast Markéta Langrová. V posledním případě zapomněl nájemník při odchodu z bytu vypnout vařič s jídlem a na číslo 112 volali díky zvukové signalizaci sousedé.

Instalace požárních hlásičů proběhla ve spolupráci se statutárním městem Ostrava. Městský obvod Ostrava-Jih již na jaře 2017 instaloval detektory upozorňujících na únik plynu do všech 234 obecních bytů, ve kterých jsou plynové kotle nebo plynové ohřívače vody. „Reagovali jsme tak na rostoucí počet otrav oxidem uhelnatým s cílem zvýšit bezpečí našich nájemníků“, uvedla Markéta Langrová s tím, že celkové náklady činily necelých půl milionů korun.  Vybrané detektory jsou odolné proti vlhkosti a rovněž jejich životnost garantována na dobu 10 let. Na rozdíl od hlásičů požárů u nich bude  každoročně prováděna revize zařízení.

Unikátní projekt na zvýšení bezpečnosti, který iniciovalo město, se chýlí k závěru. Už letos na jaře budou detektory a hlásiče v téměř všech bytech, které jsou ve správě města a městských obvodů. Zbývat budou pouze jednotky, které jsou dlouhodobě nepřístupné, čeká je rekonstrukce nebo demolice. Nainstalováno tak bude celkem 12 760 hlásičů požáru a detektorů oxidu uhelnatého za téměř pět milionů korun. Realizovali jsme akci, která svým rozsahem nemá v České republice obdoby, a první výsledky se dostavují. Hasiči na základě hlášení z detektorů a hlásičů vyjeli už minimálně k 30 případům a před otravou zachránili 4 rodiny. Nákup detektorů byl financován z Fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany osob a majetku, jehož zdrojem jsou také pokuty udělené Městskou policií Ostrava. Posloužily tak dobrému účelu,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.