Nový platební terminál na úřadě umožňuje bezhotovostní platby, týkající se bytových i nebytových prostor


Úřad městského obvodu Ostrava-Jih vyšel vstříc občanům a  na  jejich žádost zajistil nový platební terminál. „Díky němu mohou občané přímo v  budově Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih provádět bezhotovostní platby, spojené s nájmem bytů, nebytových prostor, garáží a  garážových stání v  bytových domech. Dále mohou hradit například zálohové platby nájemného předem před podpisem nájemní smlouvy, platby za  přistoupení k  dluhu, běžné nájemné vč. záloh na služby, poplatky a úroky z prodlení,“ potvrzuje radní pro bytovou oblast Markéta Langrová.