Podávání nabídek na opravy volných bytů na Jihu zjednoduší nový elektronický systém


Městský obvod Ostrava-Jih spouští 1. června 2017 nový elektronický nástroj, díky kterému se výrazně zjednoduší a sníží administrativa, spojená se zadáváním veřejných zakázek na opravy volných bytů v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih. Celkem půjde o zakázky v plánovaném finančním objemu
55 miliónů korun na dva roky.

„Samotná registrace je jednorázová a snadná – na adrese zakazky.ovajih.cz, stačí vyplnit vlastní identifikační údaje včetně emailové adresy, na kterou pak budeme dodavateli doručovat aktuální poptávky na opravu jednotlivých volných bytů v průběhu následujících dvou let, případně i upozornění na jakékoliv provedené změny u těchto zakázek. Díky registraci získají zájemci rovněž možnost s úřadem coby zadavatelem zakázky komunikovat prostřednictvím elektronických zpráv. Tímto způsobem mohou také zaslat svou žádost o účast v této veřejné zakázce. Ta musí prvotně obsahovat doklady k prokázání způsobilosti a kvalifikace ve vztahu k veřejné zakázce na opravy volných bytů, zejména čestné prohlášení, písemný souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami,“ upřesnila podmínky užívání nové služby radní pro bytovou oblast Markéta Langrová.

„Nový systém není složitý, přesto máme pro případné zájemce v termínech 21. června a
19. července, vždy od 10,00 hod. a 15,00 hod., připraveny na radnici Ostrava-Jih praktické semináře, seznamující s procesem registrace a postupem při podání žádosti o účast, krok za krokem. Pokud si zájemce přinese vlastní notebook, může se na místě přímo zaregistrovat.

S ohledem na omezenou kapacitu prostor je nutné se přihlásit minimálně jeden den předem u vedoucí technického oddělení z odboru bytového a ostatního hospodářství, Ing. Ivany Chlumecké na tel.: 599 430 333, e-maile: ivana.chlumecka@ovajih.cz nebo osobně v budově radnice na ul. Horní 3, kancelář č. 9. Na uvedených kontaktech je možno také získat bližší informace. Podrobnosti k seminářům budou uveřejněny na webových stránkách www.ostravajih.cz,“ doplňuje Markéta Langrová.