Nevzhledný veřejný prostor se mění v atraktivní Náměstí Ostrava-Jih


V úterý 19. března 2019 převzala stavební společnost Zlínstav, a.s. od našeho městského obvodu staveniště na Horní ulici a 1. dubna zahájí rozsáhlé práce, jejichž výsledkem bude moderní veřejné prostranství v Hrabůvce – Náměstí Ostrava-Jih. Součástí projektu je i nová budova informačního centra s veřejnými toaletami nebo zastřešení veřejného prostoru pro pořádání kulturních akcí.

„Podařilo se nám opravit  část nákupního centra, patřícího městskému obvodu, včetně  vybudování výtahu do prvního patra a nyní pokračujeme v rekonstrukci přilehlého prostranství,“ uvedla místostarostka Markéta Langrová. S dokončením se počítá na přelomu tohoto roku.

Práce bude zhotovitel stavby, společnost Zlínstav, a.s., realizovat ve čtyřech etapách, přičemž po celou dobu výstavby garantuje zajištění provizorních přístupů do místních prodejen.

Veřejný prostor, vymezený obchodním centrem na ul. Horní (tzv. „Železňákem“), budovou Finančního úřadu a rušnou komunikací na ulicích Horní v Ostravě – Hrabůvce bude přehlednější, s možností lepšího využití ploch. Na ploše náměstí dojde k revitalizaci stávající dlažby, esteticky doplněné o plochy různých povrchů a materiálů ve stávajícím čtvercovém rastru. Celé řešené území bude opatřeno novým mobiliářem, zelení a novým veřejným osvětlením. Pěší plocha náměstí bude doplněna novou kašnou z několika podružných vodních střiků orientovaných rovnoběžně s ulicí Horní tak, aby příliš neubírala veřejného prostoru. Ze stávající kašny bude snesena sochařsky pojatá plastika „Květ“ autora Štěpána Mikuly z roku 1979, bude uložena dočasně do depozitáře SMO a v dalších etapách tohoto projektu znovu osazena, tentokrát jako součást veřejného prostoru v blízkosti polikliniky. Nově přibude objekt městského infocentra s veřejným WC a prosklené zastřešení části tzv. „účka“ pro konání kulturních aktivit. Materiálové řešení podporuje čistotu a jednoduchost stávajícího řešení s využitím koncepce stávajících pěších ploch – jako „zajímavého rastru“ vymývané dlažby a pruhů travertinu. Objekty a zpevněné plochy doplní plochy zatravněné (nové i rekultivované) a nové solitérní stromy.

Plocha náměstí umožní pořádání kulturních akcí, vánočních trhů, umístění vánočního stromu a provoz městských akcí. Smlouva o dílo je uzavřena na částku 89,964 mil. Kč vč. DPH.