Nadále probíhají kontroly obecních bytů


Dvakrát ve druhé polovině března provedla radnice Ostravy-Jihu kontrolu bytů v Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v Zábřehu. Jejich cílem je zajistit, aby byty byly užívány v souladu s nájemní smlouvou a bezpečnostními, protipožárními a hygienickými předpisy.

Kontrola se týkala 150 bytů, přičemž jejich nájemci byli předem informováni o tom, aby je zpřístupnili. „Všechny kontrolované byty byly čisté, uklizené a bez závadného stavu. Platilo to i pro byty, kde bydlí duševně nemocní klienti z neziskové organizace Mens Sana,“ okomentovala výsledek místostarostka Markéta Langrová, jež má bytovou oblast na starost.

Ocenila rovněž přístup nájemců. „Všichni oslovení byli k členům kontrolních skupin vstřícní a při kontrolách poskytli příkladnou součinnost,“ doplnila Markéta Langrová s tím, že na místě nebyl zjištěn ani žádný protiprávní stav.

Městský obvod Ostrava-Jih spravuje největší bytový fond v rámci města Ostravy. Jedná se přibližně o 5 200 bytů ve 312 domech.

Těmto kontrolám se věnovala také reportáž TV Polar.