Kamery v obecních domech se osvědčily hned v prvních dnech


Městský obvod Ostrava-Jih zvyšuje ochranu svěřeného bytového fondu a hlavně nájemníků obecních bytů instalací kamerového monitoringu se záznamem. Pořízené záznamy kamer hned v prvních týdnech využila Policie české republiky k řešení trestné činnosti.

Kamery, monitorující od začátku prosince společné prostory domů v  jedenácti domech s obecními byty na ulicích Čujkovova, V. Košaře, Tylova a Plzeňska, se osvědčily hned v prvních dnech. Policie České republiky již využila kamerové záznamy k řešení trestné činnosti.

Kamery snímají vstupy, výtahy, sklepy a společné prostory v 1. NP. V současnosti probíhá jejich postupná instalace v dalších 19 domech, kde začne monitoring fungovat  v průběhu ledna a února 2019. Celkem bude ve vybraných 30 obecních domech dohlížet na pořádek 183 kamer.

Hodláme opravdu důsledně střežit bezpečí našich nájemníků i svěřený majetek. Jak se již ukázalo, kamery dokážou pomoci  řešit problémy, se kterými se vzhledem k závadnému chování některých nájemníků potýkáme,“ uvedla místostarostka pro bytovou oblast Markéta Langrová a dodala: „Naší prioritou je zajistit klidné a bezpečné bydlení. Pokračovat proto budeme také v kontrolách obecních domů. Za minulé období jsme v součinnosti s policií zkontrolovali celkem 609 bytů a na základě výsledků těchto kontrol byla 42 nájemníkům vypovězena nájemní smlouva, z čehož již 38 byt vrátilo. Dalších 73 nájemníků jsme vyzvali k odstranění závadného chování, neučiní-li tak, budou muset i oni obecní byty opustit.“

Mimo tyto kontroly, v rámci běžné činnosti bytového odboru, muselo od ledna 2018 opustit byty 16 nájemníků, 41 jich dostalo výzvu k odstranění závadného chování.