Hledáme dodavatele bezpečnostních kamer pro obecní domy


Městský obvod Ostrava-Jih vyhlásil veřejnou zakázku na dodavatele kamerového systému do obecních domů. V první vlně budou kamery umístěny ve třiceti domech, další budou následovat. Od vybraného dodavatele se očekává nejen instalace systému, ale také jeho dlouhodobé provozování.

Reagujeme tak na opakované podněty ze strany našich nájemníků. nehodláme tolerovat každodenní vandalismus, který ničí svěřený majetek a obtěžuje naše nájemníky. Na zajištění služby kamerového monitoringu ve společných prostorách obecních bytových domů jsme proto vyhlásili veřejnou zakázku na období pěti let.  Jsem přesvědčena, že umístění kamer přispěje k zvýšené ochraně svěřeného majetku a bezpečí nájemníků, v případě nežádoucího chování i k dopadení pachatelů,“  vysvětluje radní pro bytovou oblast Markéta Langrová.

Bezpečí nájemníků považuje vedení městského obvodu za jednu z priorit. Do všech obecních bytů s rizikem úniku oxidu uhličitého byly na jaře 2017 nainstalovány bezpečnostní detektory. Od podzimu loňského roku navíc provádí na základě podnětů nájemníků kontroly v obecních domech.

Jejich účinnost dokládají přijatá opatření: „Od loňského podzimu jsme zkontrolovali celkem 549 bytů. 24 bytů musí dosavadní obyvatelé na základě výzvy vyklidit, 15 z nich tak již učinilo. Navíc 49 nájemců obdrželo písemné upozornění k odstranění závadného chování a k dodržování platného a účinného domovního řádu. Neučiní-li tak, bude jim ukončen nájemní vztah,“ uvádí Langrová s tím, že domy již zkontrolované budou i do budoucna pečlivě sledovány a bude prověřováno, zda byla přijatá opatření dostatečně účinná.