Dobrá zpráva pro nájemníky obecních bytů. Na Jihu se zdražovat nebude!


Radní našeho městského obvodu Ostrava-Jih dnes rozhodli, že ani letos nezvýší nájemné v obecních bytech. Těch má náš obvod ve správě více než pět tisíc. Zachování dosavadní výše nájemného se týká také nebytových prostor, garáží a garážových stáních. „Naši občané si zaslouží zvyšování kvality bydlení, ne cen nájmu,“ uvedla radní pro bytovou oblast Markéta Langrová.

„Jsem si vědoma, že ve spravovaných bytech Ostravy-Jihu bydlí celá řada občanů, pro něž může být zvýšení nájemného sociálně a ekonomicky obtížné. A přitom třeba žijí v našem obvodu celý život. Zaslouží si zvyšování kvality bydlení, ne cen nájmu,“ vysvětluje radní pro bytovou oblast Markéta Langrová.

Stále hledám způsoby, jak zajistit našim občanům spokojené bydlení. To jde ruku v ruce mimo jiné s pocitem bezpečí. Jako první v Ostravě provádíme kontroly bytových domů a loučíme se s nájemníky, kteří ničí obecní majetek nebo jinak ztrpčují život ostatním, Již vloni jsme do všech obecních bytů s rizikem úniku oxidu uhličitého nainstalovali bezpečnostní detektory. A jsem přesvědčená, že lidé ocení i možnost umístění kamer v obecních domech,“ nastiňuje Langrová, co dalšího aktuálně připravuje.

Do rozsáhlého bytového fondu se investuje průběžně a efektivně. Langrová poukázala na to, že finanční prostředky lze zajistit i jinak než z kapes nájemníků: „Jako jedni z prvních v ČR jsme začali využívat tzv. dynamický nákupní systém (DNS). Jeho prostřednictvím od podzimu 2017  transparentně vybíráme dodavatele na provádění oprav ve volných bytech. Díky tomu jsme již ušetřili téměř 10 milionů korun, které můžeme smysluplně využít jinde. Nyní připravujeme DNS k zajištění oprav v dalších částech našeho bytového fondu.