Do konce roku 2017 bylo zkontrolováno celkem 269 obecních bytů v problémových domech na ulici Čujkovova


Výzvy k vyklizení bytů, neprodloužení nájemních smluv, poslední výstrahy před výpovědí z nájmu. Ale také pomoc sociálních pracovníků.
Radnice městského obvodu Ostrava-Jih se vypořádává s problémy a nedostatky zjištěnými při kontrole problémových bytových domů s obecními byty.

Celkem 269 bytů na ulici Čujkovova zkontrolovali v průběhu října a listopadu zaměstnanci odboru bytového hospodářství a odboru sociální péče Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií Ostrava.  Kromě dodržování povinností nájemců v souladu s platnou nájemní smlouvou a domovním řádem ověřovali počty nahlášených osob žijících v bytě, technický stav bytů včetně závad i poškození obecního majetku.

„V kontrolovaných domech, kde bydlí i řada seniorů, si obyvatelé čím dál více stěžovali
na nadměrný hluk a nepořádek v domě i zhoršující se podmínky soužití s problémovými sousedy. Přibyly obavy o majetek a bezpečnost. Radnice takovou situaci nehodlala přehlížet, a proto jsme v problémových domech přistoupili ke kontrolám,“
říká k neobvyklému postupu radní pro bytovou oblast Markéta Langrová s odkazem na účinnost kontrol. „Na jejich základě jsme přijali konkrétní opatření k rychlému odstranění zjištěných nedostatků a problémů s cílem obnovit podmínky pro spokojené bydlení v domech. V deseti případech jsme zahájili úkony směřující k vyklizení bytu. Osm nájemníků obdrželo výzvu k odstranění závadného chování před podáním výpovědi a u dvou bytů nebude s ohledem na zjištěné skutečnosti v lednu 2018 prodloužena nájemní smlouva. Zjednána byla také náprava v upřesnění – navýšení počtu osob ve čtyřech bytech“.

Vzhledem k tomu, že ochranu slušných nájemníků považuje vedení městského obvodu za jednu z priorit, plánuje další kontroly i v jiných částech obvodu. Jejich cílem bude nejen řešit nově zjištěné skutečnosti, ale také prověřit účinnost přijatých opatření.

„Kontroly prokázaly v neposlední řadě také významný sociální aspekt – vyplynulo z nich na 40 podnětů k součinnosti se sociálním odborem, který může pomoci při četných zdravotních potížích seniorů,  poskytnout sociální poradenství“, doplnila M. Langrová.