Ani letos nebudeme zdražovat nájemné v obecních bytech


Vedení nejlidnatějšího ostravského obvodu rozhodlo, že ani v tomto roce nezvýší nájemné v obecních bytech. Těch má městský obvod Ostrava-Jih ve správě více než pět tisíc.

„Nechceme zvyšovat ceny nájmu, ale kvalitu bydlení v obecních bytech. Proto do našeho bytového fondu každoročně investujeme desítky miliónů korun. Pro letošní rok jsme na opravu a údržbu vyčlenili téměř 45 milionů korun, dalších 35 milionů půjde na investice, například na zateplování, rekonstrukce, výměny oken,“ vysvětluje radní pro bytovou oblast Markéta Langrová, a dále dodává: „Řešit nyní budeme pouze sjednocení nájemních podmínek v  obecních bytech tak, aby všechny nájemní smlouvy obsahovaly tzv. inflační doložku.“