Zásady a pravidla

 • Byty

  • Byty - pronájem

   • Domovní řád pro bytové domy ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih účinný od 1.4.2019pdf
  • Příloha č. 1 Zásad pro pronájem bytů - Žádost o pronájem obecního bytupdf
  • Příloha č. 2 Zásad pro pronájem bytů - Čestné prohlášení o změně (aktualizaci) k žádosti o pronájem obecního bytupdf
  • Příloha č. 3 Zásad pro pronájem bytů - Oznámení o přechodu nájmu bytu (zániku společného nájmu bytu)pdf
  • Příloha č. 5 Zásad pro pronájem bytů - Stálý seznam bytových domů (bytů) vyčleněných radou městského obvodu za účelem poskytování nízkonákladového bydlenípdf
  • Zásady pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jihpdf
  • Příloha č. 4 Zásad pro pronájem bytů - Stálý seznam bytových domů se stanovením smluvního nájemnéhopdf
  • Domovní řád pro bytové domy ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih účinný od 1.4.2019pdf
  • Garáže a stání

    • Zásady pro stanovení výše nájemného za parkovací stání v parkovacích objektech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jihpdf