Elektronická přepážka (připravujeme)

Jméno a příjmení *

Tel. kontakt

E-mail *

Identifikace nájemce

Typ požadavku

Text zprávy *

Poznámka: Pole „Identifikace nájemce“ – u bytů – č. SIPO, nájemce nebytových prostor – č. nájemní smlouvy.