Aktuality

04.10 2019

Gymnázium EDUCAnet Ostrava zahájil školní rok v renovovaných prostorách

Zakázku „Výměna PVC a vnitřních dveří pavilónu D, objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka – 1. etapa“ realizoval zhotovitel BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o. v průběhu července a srpna…

04.10 2019

Dokončené opravy v patře objektu Gurťjevova 11

Městský obvod v průběhu prázdnin zajistil potřebné opravy také v patře objektu Gurťjevova 11 v Zábřehu, kde má prostory v nájmu Střední škola uměleckých řemesel, s.r.o. …


13.09 2019

Prodej bytu 1 + 1 na ul. Klegova 21/1440 v Hrabůvce

Městský obvod Ostrava-Jih vyhlašuje výběrové řízení na prodej bytu 1 + 1 na adrese Klegova 21/1440 v Hrabůvce…

10.09 2019

Objekt na ul. Tlapákova 17A v Hrabůvce po provedené rekonstrukci těší nejen sportovce

V období červenec až září 2019 realizovala firma JVAgro Morava s.r.o v objektu na ul. Tlapákova 17A v Hrabůvce práce za 1 789 447,09 Kč, které zahrnovaly výměnu rozvodů vody a opravu sociálních zařízení v rozsahu výměny obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů, dveří, elektroinstalace, provedení nových omítek a následných maleb…


05.09 2019

Domovní schůze pro nájemníky domů s pečovatelskou službou pokračují

Od března letošního roku mohou nájemci bydlící v domech s pečovatelskou službou v Zábřehu nebo v seniorských bytových domech v Hrabůvce využívat k řešení svých problémů pravidelné domovní schůze. Konat se budou každých 14 dní za přítomnosti zaměstnanců úřadu. Lidem ušetří cestování na radnici….

20.08 2019

Obecní domy nejsou skladiště ani smetiště

Městský obvod Ostrava-Jih má ve správě největší bytový fond v rámci Ostravy – 5237 bytů v celkem 312 domech. Na běžné opravy a řádnou údržbu bytového fondu vynakládá zhruba 85 milionů korun ročně a další desítky milionů investuje do rekonstrukcí bytových domů, společných prostor i jednotlivých bytů. Snahu zajistit obyvatelům spokojené bydlení bohužel často hatí sami nájemníci….


31.07 2019

Nové výtahy budou seniorům sloužit od prosince tohoto roku

Obyvatelé samostatných bytových domů s pečovatelskou službou na ul. Horní 29 a Odborářská 68 i 74 v Hrabůvce budou moci již koncem roku začít využívat tři nově vybudované osobní výtahy na chodbách. Více…

11.07 2019

Opravy od sklepa po střechu

Práce na rekonstrukcích domů na ul. Smirnovova 1 a Abramovova 14 v Zábřehu za celkem 5,3 milionů korun zahájila firma MATOSA PROFISTAV s.r.o. v první polovině května. U obou domů bude provedeno zateplení obvodového pláště, půdy, stropů sklepních prostor a oprava střechy.


26.06 2019

Nové poštovní schránky a vstupní dveře těší nájemníky dalšího domu ve Výškovicích

Neutěšený stav schránek a vstupních dveří v bytovém domě na ul. Výškovická 447/153 je již minulostí. Zhotovitel SDS Komplexní stavby s.r.o. provedl na přelomu května a června kompletní výměnu 78 poštovních schránek i vstupních dvěří z obou stran domu. Za provedené práce zaplatila radnice 2. 836.000 korun.

25.06 2019

Úprava cen nájemného v obecních domech

Městský obvod Ostrava-Jih vynakládá na běžné opravy a řádnou údržbu bytového fondu, který v současnosti čítá 5237 bytů v 312 bytových domech, zhruba 85 milionů korun ročně. Aby bylo možno i nadále zajistit a garantovat kvalitu bydlení, přistoupil obvod poprvé od roku 2011 k zvýšení cen nájemného. S účinností od 1. července 2019 tak dojde v souladu s platnou nájemní smlouvou k úpravě dosavadního nájemného za pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih. Více v příspěvku…


1. stránka z celkem 0