Aktuality

06.11 2018

Radnice hledá technický dozor nad stavbami

Více než 10 milionů korun v letech 2018-2022 hodlá náš městský obvod vynaložit na technický dozor investora. Ten mohou na všech stavbách realizovaných městským obvodem Ostrava-Jih v uvedených letech vykonávat pouze dodavatelé registrovaní v dynamickém nákupním systému (DNS). Více…

06.11 2018

Kamery v obecních domech budou mít premiéru v prosinci

V polovině října byly zahájeny přípravné práce na instalaci kamer do vybraných obecních domů.

S vlastním umístěním kamer v prvních deseti domech se počítá v listopadu, se zahájením monitoringu společných prostor domů v prosinci tohoto roku. Následně proběhne v lednu a v únoru 2019 postupná instalace a fungování služby také v dalších dvaceti domech. Více…


17.07 2018

Sportovní areál ve Výškovicích prochází zaslouženou rekonstrukcí

Radní městského obvodu Ostrava-Jih zrušili dlouhodobý záměr prodeje bývalé tělocvičny a dali zelenou komplexní rekonstrukci. Díky investici ve výši téměř 41 milionů korun nepřijdou obyvatelé Výškovic o možnost sportovního vyžití v oblíbeném areálu na Charvátské ulici. Kromě tělocvičny budou moci navíc využívat i venkovní sportoviště. Více…

10.07 2018

Hledáme dodavatele bezpečnostních kamer pro obecní domy

Městský obvod Ostrava-Jih vyhlásil veřejnou zakázku na dodavatele kamerového systému v obecních domech. V první vlně budou kamery umístěny ve třiceti domech, další budou následovat. Od vybraného dodavatele se očekává nejen instalace systému, ale také jeho dlouhodobé provozování.


26.04 2018

Dobrá zpráva pro nájemníky obecních bytů. Na Jihu se zdražovat nebude!

Radní našeho městského obvodu Ostrava-Jih dnes rozhodli, že ani letos nezvýší nájemné v obecních bytech. Těch má náš obvod ve správě více než pět tisíc. Zachování dosavadní výše nájemného se týká také nebytových prostor, garáží a garážových stání v obecních domech. „Naši občané si zaslouží zvyšování kvality bydlení, ne cen nájmu,“ uvedla radní pro bytovou oblast Markéta Langrová.

17.04 2018

Problémovým uživatelům obecních bytů ukončujeme nájem

V pondělí 16. dubna radnice opět kontrolovala domy s obecními byty. Tentokrát na Čujkovově 31 a Pavlovově 71. Podnětem byly opakované stížnosti nájemníků na zhoršující se podmínky bydlení. Od prvních kontrol v listopadu 2017 zkontrolovali úředníci městského obvodu Ostrava-Jih spolu s policisty pět obecních domů se čtyřmi sty osmi byty. Na základě zjištěných skutečností musí dvacet nájemníků byty opustit. Dvanáct z nich tak již učinilo.


22.02 2018

Proběhly další kontroly v problémových bytových domech, tentokrát na Dubině

Nájemci bytů v bytových domech na ul. V. Košaře 4 a 5 si opakovaně stěžovali na zhoršené podmínky bydlení z hlediska rušení nočního klidu, závadné chování osob, znečišťování a poškozování společných prostor domu a jeho okolí. Ve středu 21. února 2018 odpoledne proto kontrolovali úředníci a policisté oba domy s celkem 120 byty. Více…

03.01 2018

Od 1. ledna 2018 nabylo účinnosti nové znění Zásad pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městského obvodu Ostrava-Jih.

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih upozorňuje všechny uchazeče o pronájem obecních bytů na nové znění zásad pro pronájem bytů schválené usnesením rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5935/144 ze dne 21.12.2017.


03.01 2018

Do konce roku 2017 bylo zkontrolováno celkem 269 obecních bytů v problémových domech na ulici Čujkovova

Výzvy k vyklizení bytů, neprodloužení nájemních smluv, poslední výstrahy před výpovědí z nájmu. Ale také pomoc sociálních pracovníků.
Radnice městského obvodu Ostrava-Jih se vypořádává s problémy a nedostatky zjištěnými při kontrole problémových bytových domů s obecními byty….


1. stránka z celkem 0